Нове на сайті

Популярні записи

 • От ськандінавов-русов до яїцких козаків

  В Х столітті, коли на нижній Волзі панували хазари, на річці Яїк (р. Урал) остаточно

  босновалісь ськандінави-руси. По Яїку вони отримали вихід в Каспійське море.

  , що прийшли

  на Яїк русяві знайшли тут сприятливі умови для осілого життя. У заплавних лісах

  водилося багато звіра і дичина. Река була багата рибою. Особливо багато її була навесні,

  коли вона йшла на нерест в прісну прогріту воду з Каспія. Осідали прибульці

  не відразу. Приходили навесні, покинувши удома в північному краю і починали навігацію

  з розтином від льоду Волги, з якою переправлялися на Яїк. Влітку полювали

  на хутрового звіра, ловили рибу. Ставши повними господарями на Яїке, русяві звели городки

  на його лівому березі і в пониззі поряд з гирлом.

  З розпадом Хазара

  держави на Яїке складалася сприятлива обстановка для господарсько-промислової

  і торговій діяльності русов. У нізовьях Яїка поновився рух по Великому

  шовковому шляху з Китаю через Хорезм до Візантії. Займаючись добре знайомими

  промислами ще по життю в Скандинавії, русяві освоювали нові для себе заняття,

  такі як землеробство і скотарство. До XI століття учені відносять час виникнення

  цілої групи осілих поселень на Яїке, заснованих русамі. В період X-XIII вв

  тут існувало близько 30 міст. Одін з них знаходився на території Яїцкого

  містечка (Уральська). Жителі городків веди осілий спосіб життя, займалися полюванням,

  рибальством, скотарством, торгівлею і частково землеробством.

  Таким чином,

  до початку XIII в, тобто до приходу татаро-монгол, на Південному Уралі не було присутності

  кочових племен і їх відсутність можна з чіткою переконливістю пояснити приходом

  на Яїк саме войовничих жителів Скандинавії - норманнов-русов. На початок експансії

  монгол русяві вже встигли частково асимілюватися із слов'янами, мали загальну з ними

  православну віру, поступово усвоїлії їх мова, спосіб життя і заняття.

  З

  виникненням імперії Золотої Орди на півдні Русі, рух русов по Яїку припинився.

  Причина тому - поява в степах Яїка загонів озброєних людей, що несуть службу

  ординському ханові. Їх називали козаками. По татарськи це означало вільний

  людина. Яїцкая військова козача община складалася у складі озброєних

  сил Білої Орди. У козаче співтовариство поступово починають вливатися русяві, слов'яни,

  угри і частково половці. Яїцкоє козаче формування несло вірну службу ханові

  Білої Орди. Відношення з ординськими властями будувалися на беззастережному підпорядкуванні

  ханові і його ставленикам.

  Поселення русов, слов'ян і угров входили в систему

  державного пристрою Золотої Орди. Міста Яїка стали частиною улусу Белой

  Орди. Адміністративне і військове управління в них цілком належало ординським

  чиновникам. Міста Яїка увійшли до системи військових поселень,

  , що є

  сторожову лінію, створену з метою захисту улусу Білої Орди і його столиці Сарайчика

  від набігів кочівників зі сходу. Улус розташовувався на родючих землях заплави

  Яїка, по берегах якого козаки і несли службу по охороні монгольських володінь.

  Козаки сумлінно служили ханам, виконуючи їх вимоги і, захищаючи інтереси

  імперії. За свою службу вони отримували платню хлібом і зброєю. Їм виділяли земельні

  ділянки і річкові угіддя, звільняли від виплати дані і подушній податі. Яїцкие

  козаки відрізнялися витривалістю, рішучістю і військовою кмітливістю. В період

  служби в татаро-монгольских військах козаки запозичили у татар деякі тактичні

  прийоми ведення бойових дій.

  Русяві, в порівнянні з монголами, мали більш

  високий рівень культури і побутових традицій. Монголи були язичниками, вони не мали

  своєї писемності, їх розмовна мова, в порівнянні з мовою тюркських народностей,

  була слабо розвинена. Монголи не милися в лазнях, не міняли одяг, не купалися в

  річках. Русяві, служивши ханам, завдяки православній вірі, зберегли свої традиції,

  релігію. Козаки з русов і слов'ян іноді брали в дружини жінок з сусідніх селищ,

  які прийняли православ'я. Змішані шлюби вели до асиміляції русов і слов'ян

  з тюрськимі народами, що створювало особливий козачий тип, згодом відрізняючий

  їх від інших народів.

  В XIV-XV століттях Золоту Орду починають роздирати міжусобні війни, що приводить

  зрештою до її ослаблення. Хани Білої Орди перестали виплачувати платню

  козакам за їх службу. Частина яїцких козаків, щоб забезпечити собі існування

  перейшли на службу до хана середньоазіатського улусу - великому Тамерлану (Тімуру).

  У війську цього східного владики яїцкие козаки вважалися за кращих воїнів, відважними

  наїзниками, атак яких в кінному ладу не витримував жоден супротивник. Яїцких

  козаків, що билися у військах Тамерлана в Середній Азії, Персії і Індії, могутній

  Тамерлан ставив в приклад іншим народам, що служили в його кінноті. Показовий

  приклад, що коли нещадний Тамерлан наносив поразки своїм суперникам, то

  єдиними воїнами, яких він щадив були яїцкие козаки, що знаходилися у тих

  на службі. Знаючи і цінуючи бойові якості цих воїнів він зазвичай дарував їм життя,

  щоб потім, включивши до складу свого війська, змусити відважних конников служити

  йому.

  З часом, яїцкие козаки з сім'ями знаходилися на службі

  у Орди, почали покидати Яїк і йшли на службу до російським князям. В середині XV

  в з крахом Золотої Орди на Нижній Волзі зникає осіле козаче населення.

  Причиною тому - постійна загроза нападів з боку Ногайського і Астраханського

  ханств. Безперервні набіги татар на козачі городки і хутори, зробили неможливими

  мешкання там сімей і родичів козаків. Багато з волжських і яїцих козаків

  поступають на службу до московського князя Івана III. Цар

  , що вступив на престол

  Іван IV (Грізний) для боротьби з азіатськими ханствами привертає до себе на службу

  війська випробувані у війнах з осколками золотоординського ханства, зокрема більш

  15000 донських, терських і яїцких козаків, а також 10000 татарської кінноти. Ці

  сили зіграли основну роль при узятті Казані царем Іваном IV. Підкоривши Казань Іван

  Грізний впокорює Астрахань.

  В цей же час яїцкие козаки у складі війська отамана Ермака Тимофійовича беруть участь

  в прибалтійських баталія, після чого їм була доручена охорона південних рубежів московського

  пануючи. Ермак розміщує свій гурт на струги і починає практично контролювати

  рух на Волзі. Кинуті напризволяще козаки починають грабувати купців.

  Погромів татарські улуси в прибережній зоні Волги, об'єднаний загін Ермака, рятуючись

  від царського покарання, з Волги йде на Яїк. Яїк був природним

  бар'єр на шляху руху азіатських орд до Московської держави. На одну з них,

  Ногайську Орду, як на східного союзника, робили ставку Туреччина і Крим, загрожуючі

  Москві з півдня. У нізовьях Яїка загін Ермака наніс нищівний удар ногайському

  ханові, розгромивши його ставку. Река Яїк була очищена від народів-кочівників і яїцкие

  козаки дістали можливість користуватися річковими угіддями для рибного промислу

  від закруту річки до гирла. Після декількох сутичок із загонами московського царя

  на Волзі, козаки зібралися на Яїке, щоб обговорити план подальших дій. Отаман

  Ермак запропонував козакам скористатися запрошенням купців Строганових охороняти

  їх камськие володіння від набігів сибірських татар. З Ермаком погодилися йти біля

  600 козаків-вихідців з Волги і Дона.

  800 Же ячцких козаків вирішили залишитися

  на Яїке. Камськие і сибірські простори не привертали старожилів Яїка. Тут, в

  живописних заплавних лісах, багатих звіром і дичиною вони давно знайшли собі притулок.

  Тепер, на залишених ногаямі пасовищах вони сподівалися без побоювання розводити худобу,

  садити баштани. Головне їх заняття - рибальство на річці, очищеній від кочівників

  від закруту до гирла, обіцяло їм безперешкодний цілорічний промисел.

  Яїцкие

  козаки незалежно від політики продовжували надавати протидію ногайським і

  киргиз-кайсацким ордам. На початку Xviiв. У заяїцких степах з'явилися кочові племена

  калмиків. Не зважившись подолати захисну лінію, що охороняється козаками, калмики

  розкинули свої кочовища уздовж лівого берега Яїка. Пізніше калмики обійшли козачі

  заслони і з'явилися у Самари, звідки відкочовували на південь, під Астрахань. Яїцкие козаки

  не перешкоджали їх пересуванню, оскільки за традицією успадкували правило з

  гостями, які шукають у них заступництво, звертатися добре. Також вони залишилися

  вірні традиціям в богослужінні, дотримуючись старих обрядів. Молебні у всіх

  церквах на Яїке здійснювалися за канонами, заведеними ще до реформ патріарха Никона,

  завдяки наполегливому опору всього Яїцкого козачого війська. У 1613 році Яїцкий

  містечко було перенесене на півострів, що утворюється р. Чаган при його впаданні в Яїк.

  З тих пір він почав виконувати роль головного військового опорного пункту на шляху до Прикаспійської

  рівнині.

  Повна версія статті на Сайті Челябінської області Chelindustry. Ru

  Схожі статті: